Keď na dvojku zo správania je aj 16 násobné porušenie šk. poriadku málo. A nie len na ňu!

Autor: Stop alibizmu | 22.9.2019 o 23:55 | (upravené 13.10.2019 o 15:10) Karma článku: 2,83 | Prečítané:  1259x

Na, aspoň zatiaľ nemenovanej súkromnej strednej odbornej škole Bratislavského kraja, to bolo za 2. polrok šk. roku 2018/2019 málo na čo i len na písomné napomenutie triednou učiteľkou; nie to ešte na pokarhanie riaditeľom školy!

A na zníženú známku zo správania, tak to už vôbec nie!!!... Žiakov predsa treba chrániť, lebo ak sa urazia..., mohli by zo školy odísť! na inú školu!, kde im nebudú takto bezohľadne ubližovať...

Táto zvrátenosť, tento účelový a zároveň chorý úplne prehnaný ohľad na lajdákov, sa musel nejako ospravedlniť. A aj sa to podarilo... - totižto pedagogická rada školy demokraticky rozhodla..., že ani žiak so 16-timi zaznamenanými porušeniami školského poriadku za 2. polrok si na konci školského roka nezaslúži ani len napomenutie triednym učiteľom. 

OK, tak nabudúce môže pedagogická rada demokraticky rozhodnúť trebárs aj o tom, že na dvojku zo správania bude potrebné minimálne 50 násobné porušenie školského poriadku. Prečo nie!? Veď to bude demokratické..., a okrem toho predsa nebudeme žiakov pred letnými prázdninami stresovať nejakými formálnymi napomenutiami, či dokonca pokarhaniami a dvojkami zo správania za „pár“ záznamov z porušovania šk. poriadku!... To skôr by si zaslúžili ocenenia..., že zvládli prejsť druhým školským polrokom bez väčších disciplinárnych výkyvov... (veď zaznamenali len dvojciferné číslo záznamov), čo v takomto prostredí, aké škola poskytuje, nie je jednoduché (zvlášť ak škola je v dobrej odbornej a  morálnej kondícii..., ako sa to mohli všetci žiaci školy dozvedieť od jej vedenia pár týždňov pred koncom šk. roku.

V triede, ktorej sa to najviac týka, malo viac ako 5 záznamov v triednej knihe (TK) za porušovanie šk. poriadku z 22 žiakov 8 žiakov. Štyria z nich v tomto zaznamenali dvojciferné číslo.

(Rekord bol 21, ale daný žiak mal trojku zo správania nie za záznamy v TK, ale za 26 neospravedlnených hodín. Ak by tých nebolo, kto vie ako by dopadol. Po správnosti by mal mať zo správania o dosť horšiu známku, ak by sa do nej premietlo aj jeho správanie na hodinách. Vyšla by mu šestka, lenže s takýmito prípadmi náš školský systém nepočíta.

Mimochodom, v každom ročníku mu bolo udelené podmienečné prepustenie zo školy, v treťom dokonca viacnásobné. V 1. polroku mu bolo udelené podmienečné vylúženie, a zo školy mal letieť už po prvej poznámke za porušovanie šk. poriadku, alebo neospavedlnenej hodine. V oboch "disciplínach" zbieral body rýchlo, no na škole stále ostával. Skvelý príklad pre ostatných... Ale ako sám vyhlasoval, zo školy si ho nikto nedovolí vyhodiť, lebo už do nej vrazil dosť peňazí a navyše ju dobre reprezentuje (v športe). Neuveriteľné, ale skutočné. 

Nakoniec 3. ročník nedokončil. Nedostavil sa na augustové opravné skúšky (prepadal z dvoch predmetov, a to práve u mňa, ktorý/ktorá nemala problém dávať mu poznámky za porušovanie školského poriadku. (Tu sa natíska otázka, či by známky zo „správania“ nemali byť dve: Jedna čisto za neospravedlnené hodiny a jedna za správanie v škole. Veď ak sa niekto vyhýba v škole, do školy zavíta iba náhodou, tak nevhodne sa môže správať maximálne tak za školou a nie na hodinách na ktorých chýba. Ale to len na okraj)). 

Samozrejme, na všetko sa dá nájsť nejaká výhovorka. A našla sa aj tu. Bez príkras znie takto:

Správanie daných tretiakov (budúcoročných maturantov) bolo počas školského roku podľa pedagogickej rady v poriadku... Pedagogická rada svojou väčšinou sa zhodla na tom, že za väčšinu záznamov udelených daným žiakom za porušovania školského poriadku v TK je „zodpovedný“ len jeden učiteľ! Takže s čistým svedomím je možné povedať, že to on!!! hlavne prispievala poznámkami do triednej knihy! Nebyť jeho/nej, ak by nebol/a na škole, žiaci by boli poslušní!... Minimálne na papieri...

Nikto si pritom ale nepoložil otázku, do akej miery to je, alebo môže byť spôsobené tým, že daný učiteľ, keďže je na škole nový, tak na rozdiel od iných učiteľov ešte nerezignoval a poctivo do triednej knihy zapisoval ak napr. nejaký žiak používal cez hodiny vulgarizmy, alebo v rozpore so školským poriadkom neodovzdal pred vyučovacou hodinou mobil a hral sa na ňom počas hodiny. Alebo nepracoval a namiesto toho sa zabával so susedom a ostatných tak vyrušoval/i. Mimochodom, daný žiak, o ktorom bola reč vyššie, si do školy neraz nenosil žiadne pomôcky; nie len pomôcky na predmety,  z ktorých prepadol. Takže je otázne, čo na ostatných hodinách robil. Ale hlavne, že z nich prešiel v pohode.       

Posolstvo z takéhoto rozhodnutia pedagogickej rady pre ostatných žiakov školy (minimálne danej triedy), a hlavne pre tých, ktorí majú sklon porušovať šk. poriadok, len ho ešte zatiaľ naplno neprejavili, lebo ešte mali nejaké tie zábrany, znie do budúceho šk. roku dosť jasne:

Ak novému učiteľovi,

robíte na vyučovacích hodinách zle, kladiete v kuse cez hodinu otázky, ktoré s témou vyučovacej hodiny nemajú nič spoločné, pokúšate sa provokovať, robiť narážky, napr. že nevie učiť..., nevie látku vysvetliť..., aj keď o vysvetľovanie nemáte záujem, a to všetko robíte len aby sa umúdril/a...,

lebo si dovolí vás prísne známkovať (aj keď inak ide len o štandardné známkovanie), a mnohým z vás, oproti predošlému ročníku, znižuje známky z maturitného predmetu o dva stupne, čo vás pochopiteľne musí vzbudzovať spravodlivý hnev, keďže ste boli zvyknutí na fajnovejšie,

potom vaše „nevhodné správanie“, ktoré takýto učiteľ poctivo zaznamenáva do TK,  je plne odôvodnené, normálne a akceptovateľné. Minimálne do počtu 20 záznamov za porušovanie školského poriadku v TK za polrok.     

Keby že učím na danej škole aj v školskom roku 2019/2020, tak poznámky by som už nedával. Načo? Aby som zbytočne míňal čas a tuhu do pera? Alebo aby žiaci znechutene krútili hlavami lebo zapisujem do TK aj také pič.v..y ako napr., že žiaci sa na hodine opakovane vulgárne vyjadrujú alebo vyrušujú!???

Niektorí z toho, že to robím, mali zábavu. Museli vopred dobre vedieť, že z tých zápisov nič nebude. A dnes už aj viem, že slúžili, alebo slúžia maximálne tak na to, aby učiteľ/ka bol/a, hoci len nepriamo, označený/označená inými kolegami za eneschopného/neschopnú spraviť si v triede poriadok, aj keď u viacerých, alebo mnohých z nich, sa žiaci nesprávajú o nič lepšie aj keď im dávajú dobré známky. A tomu, že na hodinách ostatných učiteľov asi len sotva vládne špeciálne dobrá pracovná atmosféra, nasvedčujú jasne chabé vedomosti žiakov vo všeobecnosti, nie len žiakov spomínanej triedy. Na nízku vedomostnú úroveň, minimálne danej triedy, sa totiž sťažujú  viacmenej všetci učitelia. Zásadná otázka preto znie: Čo daní žiaci na hodinách, ktoré vedú ostatní učitelia robia, ak sú vedomosti žiakov chabé?

Ale hlavne, že ide len o jedného učiteľa..., u ktorého žiaci na hodinách nerobia to, čo by mali robiť.

O niečom hovorí aj nasledujúca skúsenosť:

Na augustových opravných skúškach som bol členom komisie u nemenovaného odborného predmetu. Traja štvrtáci zo štyroch z neho mali na tých opravných skúškach oveľa nižšie vedomosti, ako tie, ktoré preukázali z toho istého predmetu dvaja z dvoch tretiakov, ktorých som nechala prepadnúť ja. Tretí, už vyššie spomínaný, sa nedostavil a štvrtý sa nedostavil preto, lebo nejakým spôsobom si cez prázdniny u vedenia školy bez môjho vedomia vybavil zmenu známky (päťky, ktorú som mu dal na vysvedčenia ja) na štvorku. Ale o tom nabudúce. Títo dvaja celkovo z dvoch tretiakov, ktorí na opravnú skúšku z môjho predmetu prišli, tak tí vedomosti len tak sypali. Štvrtáci ale iba opakovali to, čo namiesto nich „odpovedal“ predseda komisie.

Ako sa vôbec žiaci s takýmito vedomosťami mohli dostať do 4. ročníka a nakoniec úspešne prejsť aj opravnými skúškami!?

Nuž predseda komisie im nechcel kaziť život... a tak ich nechal prejsť, že veď im iba dal šancu zmaturovať. Predpokladám, že takýmto spôsobom úspešne absolvovali aj maturitnú skúšku z daného predmetu, ktorá ich čakala po „úspešne zvládnutých“ opravných postupových skúškach.           

Vráťme sa ale k danému zasadnutiu pedagogickej rady:

Pedagogická rada tak nehodila „cez palubu“ len daného učiteľa, ktorý bol autorom väčšiny záznamov v TK za porušovania školského poriadku, ale pošliapala hlavne princípy.     

Aj keby išlo len o jedného učiteľa, ktorý/ktorá napr. nemá prax a preto by mal problémy s disciplínou nie len v spomínaj triede, ale aj v ostatných, tak aj v takom prípade by som sa takéhoto kolegu/kolegyňu zastala. Žiaci si nemôžu dovoľovať voči žiadnemu učiteľovi. A to ani vtedy ak pedagogická rada demokraticky rozhodne o opaku. Môžu sa na učiteľa len sťažovať a potom je na riaditeľovi školy, či ich sťažnosti uzná ako opodstatnené, alebo ich ako opodstatnené neuzná. V žiadnom prípade ale nemajú právo robiť učiteľovi/učiteľke na vyučovacích hodinách zle. A možnosti, ako to dosiahnuť, je mnoho. V tom sú určití žiaci veľmi kreatívni; namiesto toho aby svoju iniciatívu preukazovali v oblasti vedomosti v školských predmetoch.

Rozmaznanosť žiakov:     

Koncoročný priemer školy, čo sa týka známok na vysvedčení, bol 2,09. Pričom to bol najhorší priemer aký kedy škola vôbec dosiahla! V mojich 2 predmetoch (išlo o maturitné predmety) bol ale ten priemer v spomínanej triede cca 4. Kým som ale tých žiakov ešte neznámkovala (prvý mesiac alebo prvé dva mesiace školského roku), všetko bolo OK. Až po prvej písomke, z ktorej žiaci dostali prevažne štvorky, päťky, lebo sa až na výnimky vôbec neučili keďže  v 1. a v 2. ročníku si na učenie sa pred písomkami zjavne nezvykli, alebo učiť sa si už odvykli, keď zistili, že koláče sa dajú na škole získať aj bez adekvátnej práce, nastali problémy - Začali sa na učiteľa/učiteľku sťažovať u vedenia školy.

Ako sa dalo od takýchto žiakov očakávať, použili pritom známu kartu: Učivo neovládajú preto, lebo učiteľ/ka ich nevie naučiť...

Čo na tom, že pred písomkou, im učiteľ poskytne celú vyučovaciu hodinu na to, aby sa na ňu mohli lepšie pripraviť a mohli jej klásť otázky vo veciach, ktoré im nie sú jasné a oni namiesto toho prehajdákajú celú hodinu bez toho aby položili čo i len jednu otázku. A keď ich učiteľ ku kladeniu otázok nabádal, tak alibisticky, aby nemuseli pohnúť mozgami, reagovali slovami: „Nerozumieme ničomu!“...  Ale na hodinách, na ktorých sa jednotlivé témy preberali, otázky spravidla žiadne nekládli; aj keď mohli, a aj keď boli k tomu vyzývaní.

Ale čo môže učiteľ s tým robiť, ak takíto žiaci zjavne majú u vedenia školy v tomto svojom prístupe Pochopenie s veľkým P?

Nezostáva mu len bojovať a to nie len so žiakmi, s ich sťažujúcimi sa rodičmi („ako je to možné, že ich deti majú zrazu tak zlé známky?!“...), ale aj s vedením školy. Alebo rezignovať, prispôsobiť sa, a hlavne nerobiť žiakom problémy. Lebo čo ak si žiaci povedia, že na tejto škole, aj keď si ju platia nemalým ročným poplatkom, nám nevychádzajú v ústrety... a poberú sa na iné školy???             

Ešte pár samostatných zaujímavostí z danej kvalifikačnej porady:

- Riaditeľ školy k argumentu pedagogickej rady, prečo si daní žiaci nezaslúžia ani len napomenutie triednym učiteľom, pridal ten, že u daných žiakov došlo k náprave, keďže za máj a jún počet záznamov v TK danej triedy výrazne poklesol. To síce áno, ale v máji 3 týždne riadne vyučovanie na škole neprebiehalo a jún je jediný mesiac, kedy si nedisciplinovaní žiaci uvedomia, alebo si môžu konečne uvedomiť, že za chvíľu sa uzatvárajú známky a teda prišiel čas, kedy tromfy v rukách už nebudú držať oni, ale učiteľ; ak nepodľahne rôznym tlakom a nezľakne sa. Daní žiaci správne postrehli, že učiteľ neustúpi ich tlaku, aby si im prispôsobil, a to ani pod hrozbou vyhodenia zo školy. A tak sa snažili v júni sekať dobrotu. Na zlepšenie disciplíny triedy mohlo mať, alebo malo vplyv aj to, že u žiaka, ktorý bol opakovanie podmienečne zo školy vylučovaný (ale napokon sa mu to vždy prepieklo aj po mnohonásobných porušeniach školského poriadku počas podmienečného vylúčenia (lebo dobre reprezentoval školu v športe)), vedenie školy, konečne, aj na môj „nátlak“, rozhodlo, že žiak do ďalšieho ročníka (štvrtého) pustený už nebude. Ostatní žiaci, ktorí mali tendenciu pokračovať v jeho šľapajách, si tak konečne mohli uvedomiť, že to, čo sa stalo jemu, sa môže stať aj im, čo ale pred tým bolo takmer nemožné. 

- K argumentu, že väčšinu poznámok v TK v danej triede udelil len jeden učiteľ, by som ešte dodal, že nabudúce, ak vulgárne vynadané, alebo po papuli od žiaka dostane len jedna učiteľka, tak to asi bude v poriadku až kým k nej nepribudne aspoň jedna ďalšia, alebo ďalší. 

- Iba jedna kolegyňa, so mnou hlasovala za zníženie známok zo správania a zastala sa ma, a to otázkou: „Akú majú potom váhu poznámky v TK?“. Odpoveď dostala, ale neurčitú.

- Na moje slová voči pedagogickej rade, že jej rozhodnutie o „bezúhonnosti“ daných žiakov nepovedie k zvýšeniu disciplíny na škole, ale k jej ešte väčšiemu zníženiu, ak sa nič nezmení a roznesie sa to po škole, reagoval riaditeľ takto: „Žiaci to tak neberú.“...

No tak fajn...

- Žiaci danej triedy, už keď boli prváci, privádzali do zúfalstva minimálne jednu skúsenú učiteľku, ktorá sa mi s tým zdôverila. Hovorila, že po hodinách v danej triede zvykla potom v kabinete plakať. Teraz ich už našťastie neučí.

- Pamätám si, keď raz na mojej hodine majiteľ školy pri námatkovej kontrole cca 10 min. pred koncom hodiny prichytil môjho žiaka 1. ročníka, ako sa hrá na mobile, čo je veľký priestupok. Za to mu tak „vyčistil/a žalúdok“, že tomu vyšli slzy, skoro sa rozplakal, pričom to nebol žiadna padavka/citlivka. Išlo o jedného z dvoch najlepších žiakov triedy z daného predmetu, ktorý cvičenia, ktoré sme vtedy na danej hodine robili, mal v predstihu hotové, tak si vybral mobil, čo som si ja nevšimol. Paradoxne, iný žiak, resp. žiačka vyššie spomínanej triedy nedostala na konci školského roku ani len napomenutie triednou učiteľkou za 16 zápisov v TK za 2. polrok, aj keď viaceré z nich, sa týkali práve hrania sa s mobilom na hodine. A to boli u nej zaznamenané ešte aj závažnejšie porušenia školského poriadku, ako len mobil na hodine. Napr. svojvoľné odídenie z hodiny za zástupcom riaditeľa školy sťažovať sa na učiteľa, ktorý si dovolil takú nehoráznosť, že žiačku nepustil cez hodinu riešiť stužkovú, ktorá mimochodom, mala byť až o rok a žiačka na danú hodinu prišla absolútne nepripravená. Dvojaký meter jak vyšitý. Ale hlavné je to, že pedagogickú radu takéto veci netrápia, nedá sa nimi rozhodiť. A tak je to správne...       

P.S.: 

Pred zverejnením toho článku som tento 1. septembra zaslal na pripomienkovanie vedeniu danej školy, pričom som uviedol, že v prípade, ak do 15.9.2019 mi dá majiteľ školy svoje slovo, že tejto zvrátnosti (keď ani 16 záznamov v TK nestačí na zníženú známku zo správania) na škole definitívne od nového školského roka odzvoní, potom tento článok zverejním pod svojim menom a hlavne s uvedením názvu školy.

Následne došlo k osobnému stretnutiu s majiteľom školy a ten, aj keď mi slovo vyslovene nedal, uviedol, že sa na škole na základe môjho podnetu prijalo rozhodnutie, že už po 2 záznamoch v TK budú zo strany školyoficiálne informovaní rodičia. Nejako zvlášť presvedčivo to neznelo, zvlášť keď v jeho slovách nebolo badať sebareflexiu, že na škole došlo k pomerne závážnému zanedbaniu princípov a k závažnému pochybeniu.     

Podobne budem postupovať aj u ďalších dvoch článkoch, ktoré mám ešte pripravené, a ktoré sa týkajú danej školy. Sú ešte závažnejšieho charakteru ako vyššie uvedené. Tam už budem vyžadovať jasné stanoviská k jednotlivým otázkam a problémom, vyvodenie zodpovednosti a jasné záruky.        

Za OZ Stop alibizmu

Zoltán Borszický

Nezverejnené meno daného učiteľa/učiteľky, minimálne do času, zostáva v „redakcii“ občianskeho združenia.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Norbert Bödör chodil do centrály Smeru, priznal Fico

Fico zastáva Jankovskú aj po priznaní sa k machináciám na súdoch.


Už ste čítali?