"Skvelá" koženková sedačka a arogancia z Aska nábytku a ešte lepší alibizmus Ok. súdu BA I

Autor: Stop alibizmu | 22.8.2016 o 13:55 | (upravené 15.9.2016 o 1:31) Karma článku: 10,36 | Prečítané:  12465x

Vo februári tohto roku som podal na Okresnom súde Bratislava I žalobu o vyhlásenie neplatného právneho úkonu a o čiastočnú náhradu škody spôsobenej predajom tovaru so závažnou skrytou vadou, 

ktorá sa prejavila pomerne skoro po uplynutí záručnej doby.

Najprv uvádzam trochu upravený, resp. skrátený text, to najpodstatnejšie zo žaloby: 

1.

Vo februári 2011 sme spolu s manželkou v bratislavskej predajni Asko nábytok“ kúpili za 1.327 eur rohovú koženkovú sedačku s tzv. „eko kožou“, držiac sa ľudovej múdrosti, že nie sme tak bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci... Po cca 4 rokoch na nej výrazne začal praskať poťah a čoskoro na to už z neho začali odpadávať menšie kúsky. Neprišli však náhle.  Prvé známky praskania poťahu sa začali prejavovať tesne po 2 rokoch užívania, ale nepôsobilo to esteticky veľmi rušivo tak sme to neriešili. Túto sedačku sme však kupovali s tým, že nám vydrží zruba 12 rokov bez toho, aby sme na nej museli meniť poťah. Predavač nás uistil, že v priemere zhruba toľko koženkové poťahy pri priemernom používaní vydržia pričom navyše nám danú sedačku s poťahom predstavil ako novinku so super eko koženkou s dobrou odolnosťou. O nijakom spôsobe ošetrovania, a tým pádom ani o spôsobe ošetrovania poťahu proti popraskaniu a odpadávaniu kúsočkov z neho, nepovedal ani slovo. A ani nám v tomto smere nedal žiadne písomné inštrukcie. Pochybujeme, že existoval taký spôsob, ktorý by zabránil popraskaniu poťahu a odpadávaniu kúskov z neho. Poťah sme len, ak bolo treba, čistili vlhkou handričkou. Využívali sme ju dvaja dospelí plus dve deti.

2.

Keďže to dospelo do takého štádia, že sa sedačka stala nie len nepeknou, ale začala byť skôr škaredou, neúmerne vyzerajúcou k jej cene a veku, oslovili sme predajcu s návrhom na mimosúdne vyrovnanie a vzhľadom k tomu, že bežní, priemerne zarábajúci ľudia, si  sedačky nekupujú na 4 ani na 8 rokov, a navyše sme boli pri kúpe ubezpečení, že poťah pri bežnom používaní vydrží zhruba 12 rokov, pričom vydržal ani nie polovinu z tohto času, a cena za nový poťah a jeho natiahnutie vychádzala na cca 800 eur, požadovali sme od predajcu kompenzáciu vo výške 60% z tejto sumy (teda 480 eur; alebo jej opravu. Teda neboli sme prehnane nároční). Poslali sme mu fotografie stavu sedačky s tým, že kedykoľvek umožníme jej obhliadku.

Predajca Asko nábytok nášmu návrhu nevyhovel a ani neponúkol žiadnu nižšiu cenu, ktorú by bol ochotný akceptovať.      

3.

So žalovanou stranou sme si vymenili 11 e-mailov. Vyberám z toho najdôležitejšieho:  

Dňa 2.11.2015 mi žalovaná strana oznámila, že čaká na odpoveď výrobcu či eviduje podobnú reklamáciu prípadne nejakú vadu v rovnakej šarži látky a v prípade zistenia problému v šarži by uvažovali o ďalšom riešení. Inak jej z jej strany vec uzavretá ako tovar po záručnej dobe.

Dňa 3.11.2015 keďže som neveril tomu, že výrobca chybu na výrobku prizná, tak som žalovanej strane oznámil, že: takto by sedačka kúpená za takú cenu nemala po 4 a pol roku používania vyzerať. Ibaže je to bežná prax. O čom ale silne pochybujem. A ak o takúto prax skutočne ide, budem sa snažiť o to, aby sa o nej dozvedela čo najširšia verejnosť. Totiž len málo ľudí si môže dovoliť meniť sedacie súpravy po štyroch, piatich rokoch. 

Dňa 21.1.2016 mi predajca oznámil, že od výrobcu dostal vyjadrenie, že tento žiadnu sériovú vadu tovaru s týmto poťahom neeviduje a vzhľadom k veku tovaru nie je ani ochotný sa vecou zaoberať, lebo tento druh poťahu sa už niekoľko rokov nevyrába (náhoda??? alebo že by sa táto novinka naozaj zjavne „osvedčila“?... – pozn. autora článku), že zboží bylo pravděpodobně špatně ošetřováno a tím došlo postupně  k současnému stavu, že reklamace je neoprávněná a není ji možné ani otevřít, protože se jedná zboží  mimo záruční  lhůtu .

Ďalej mi predajca oznámil, že: Věc je pro nás uzavřená již od prvního oznámení  o ukončené  záruční době. Soudního projednání se nebojíme, protože  se řídíme platným zákonem  a žaloba bude  dle  mého soudu  bezpředmětná , ale to už bude věc  naší právní firmy. Samozřejmě Vás musím touto cestou upozornit, že v případě pokusu o poškození  našeho jména, a to jakoukoli cestou, se budeme účinně bránit všemi prostředky a je jisté, že  budeme  v tomto konkrétním případě úspěšní. Je mi líto, že došlo k této situaci, ale vzhledem  k faktům je vše velmi jasně stanoveno  a  výhružky tomu  rozhodně nepomohou". (Žalovanej strane som sa nevyhrážal, iba som jej na jej neochotu vysporiadať sa mimosúdne povedal, že mi nezostáva nič, len dať vec na súd a informovať verejnosť o opisovanej skúsenosti, aby čo najmenej ľudí dopadlo tak ako my. Preto jej reakciu na to považujem za neprístojnú až arogantnú).

4.

Chcel by som povedať ešte to, že sedačka na miestach, na ktorých sa sedáva, by vyzerala ešte horšie, ak by sme na ňu často krát nedávali deky, aby sme si ju čo najviac chránili a ak by sme na nej spávali. Lebo sedačka je rozkladacia.

5.

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujem vydanie tohto r o z s u d k u: Kúpna zmluva o predaji rohovej sedačky, uzatvorená medzi žalobcom Marcelom Burkertom  a žalovanou stranou je neplatná. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi alikvotnú čiastku na opravu sedačky, a to vo výške 480 eur plus náklady na toto konanie, a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

Napriek minimálnej šanci na úspech som ale žalobu podal. Z princípu. A ako to dopadlo?

Veľkú šancu tomu, že pri tejto žalobe uspejem, som nedával. Na 90% som to odhadoval tak, že to sudkyňa vybaví od stola, moju žalobu zamietne, lebo medveď, lebo dvojročná záručná doba, a nebude brať ohľad ani na moju argumentáciu ani na tieto právne ustanovenia:

    a) podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je aj taký právny úkon, ktorý sa prieči dobrým mravom.

    Dobrým mravom sotva môže byť predaj novej, nie lacnej sedačky, ktorej poťah už po 4 rokoch vyzerá takmer otrasne, takže užívateľ je nútený buď si kúpiť novú sedačku, alebo dať si spraviť na ňu nový poťah za cenu novej sedačky. Ibaže to bol jediný závadný výrobok danej série, 

    b) podľa § 49a Občianskeho zákonníka je právny úkon neplatný aj vtedy, keď ho konajúca osoba, v našom prípade, kupujúca, urobila v omyle, vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala, alebo o ňom musela vedieť.

    Koľko percent ľudí si na Slovensku môže dovoliť kupovať sedačky každé 4 roky?        

Ak by sme vedeli o danej skrytej vade, ktorá vyjde alebo vyšla na svetlo po 4 rokoch, výrobok by sme si nekúpili ani keby stál 5 krát menej. Boli sme jednoznačne v omyle. Ani nás len nenapadlo, že tá sedačka môže po 4 rokoch vyzerať tak ako vyzerá. Keby to bolo po 12 rokoch, tak by to bolo v poriadku,

    c) podľa § 3 ods. 2 Občianskeho zákonníka aj právnické osoby musia dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občiansko-právnych vzťahov.

    Ako z danej veci vyplývalo, naše právo užívania nie lacnej veci, ktorú sme si kúpili, je značne deformované. Ibaže používanie takto vyzerajúcej a po bežnej činnosti takto poškodenej sedačky považuje predajca za normálne alebo za normálne považuje obmieňanie sedačiek už po 4 rokoch, a to aj u bežných rodín, ktoré si na takúto sedačku musia šporiť alebo splácať dlhšie obdobie. A ak áno, tak tento jeho postoj by mal byť zrejmý včas každému kupujúcemu sedačky s poťahom podobnej „kvality“. Minimálne nás  o tom ale neinformoval. Môžeme to teda logicky alebo právom vnímať ako zatajenie podstatnej skutočnosti, o ktorej ak by sme vedeli, tak danú sedačku si isto nekúpime. A ak by chcel argumentovať, že nemal vedomosť, ako sa daný koženkový poťah po 4 rokoch bežného používania poškodí, minimálne v čase našej komunikácie už túto vedomosť získal a teda mal sa podľa toho zariadiť. Nie len kompenzáciou voči nám, ale aj informovaním ostatných záujemcov o kúpu sedačiek s koženkou podobnej „kvality“, že čo ich môže po 4 rokoch čakať.        

Žiaľ môj odhad bol správny; aj keď sudkyňa prípad od stola nevybavila a vo veci prebehlo riadne súdne konanie. Toto však bolo zjavne len formálne divadielko, ktorého výsledok musel byť pre sudkyňu už vopred jasný. Ale o tom nabudúce, lebo stojí za samostatný článok.

Pre úplnosť ešte uvádzam argumenty žalovanej strany a pod nimi, v kurzivách, moje protiargumenty:  

1. Aj v prípade, že by sa vada potvrdila, žalovaný (predávajúci) disponuje právami vyplývajúcimi z ustanovenia ObZ zo zodpovednosti za vady.  

Reakcia: A kupujúci je zas chránený tými ustanoveniami ObZ., na ktoré je poukázané v žalobe. Minimálne v takýchto zjavných prípadoch absolútne nekvalitných výrobkov.  

2. Žalobca nepreukázal, že kúpnu zmluvu uzatvoril v dôsledku omylu v takých skutočnostiach, ktoré by boli pre uzatvorenie kúpnej zmluvy rozhodujúce a ktorý bol zároveň vyvolaný žalovaným, resp. žalovaný o omyle v týchto skutočnostiach musel vedieť.

Reakcia: Omyl, do ktorého sme boli uvedení, logicky nemohol vyvolať, alebo zapríčiniť nik iný ako výrobca, či už vedome alebo nevedome, a to vyrobením absolútne nekvalitného výrobku. Keďže výrobok nebol kúpený priamo od výrobcu, žaloba je smerovaná voči tomu, od koho bol výrobok kúpený.Ak by nám pri kúpe bolo oznámené, že sedačka priemerne vydrží 12 rokov, ale zo sedačky môžu začať odpadávať kúsky koženky už po 4 rokoch, určite by sme si ju nekúpili a to ani za štvrtinovú cenu.  

3. Dĺžka záručnej doby nám bola oznámená.

Reakcia: Jedna vec je záručná doba, 2. vecou sú dobré mravy, 3. vecou je to, že právnické osoby musia dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občiansko-právnych vzťahov, 4. vecou sú skryté zásadné vady, ktoré u tohto výrobku nepochybne boli, a ak si predajca myslí, že je úplne normálne ak sedačky ktoré predáva, vyzerajú po 4 rokoch tak ako naša, nech to verejne vyhlási a uvidíme, aký bude zo strany kupujúcich záujem o také sedačky. Piatou vecou je to, že my nežiadame vrátenie celej kúpnej ceny, ale iba alikvotnej čiastky za opravu, aby sme si na sedačku mohli dať normálny, nie rozpadávajúci sa poťah, aký nám predajca predal za nemalé peniaze. 

4. Obdobie, kedy si tovar zachováva pôvodné vlastnosti a kvalitu závisí vo veľkej miere od individuálneho správania a zaobchádzania konkrétneho spotrebiteľa s daným tovarom.

Reakcia: Už som to spomínal v žalobe: Sedačka na miestach, na ktorých sa sedáva, by vyzerala ešte horšie, ak: 1. by sme na ňu často krát nedávali deky, aby sme si ju čo najviac chránili a ak: 2. by sme na nej spávali. Lebo sedačka je rozkladacia.  Dnes je poťah ešte v horšom stave než je stav viditeľný z fotografií zhotovených na jeseň 2015. Môžete sa prísť pozrieť. Hádam si nikto nemyslí, že sme úmyselne z danej sedačky začali odlupovať kúsky koženky s presvedčením, že nám škoda bude refundovaná, lebo v súdnom konaní určite uspejeme, zvlášť ak žalovaná strana bude disponovať kvalitnou obhajobou a už vopred nás upovedomila o tom, že nemáme šancu.  Bol by som zvedavý, čo by s takouto sedačkou robil konkrétny šéf výroby alebo konkrétny šéf danej pobočky ASCO, keby si ju kúpil s tým ako my, na cca 12 rokov a po 4 by z nej začali odpadávať kúsky koženky, či by povedali, že to nič, to je normálne za tie nemalé peniaze. 

5. Práva zo zodpovednosti za vady, z ktorých by vyplýva právo zo zodpovednosti za vadné plnenie, nemožno požadovať v rámci zodpovednosti za spôsobenú škodu a naopak.

Reakcia: Formálne právne nedostatky žaloby by podľa môjho názoru sami o sebe nemali automaticky znamenať spochybnenie tzv. ducha zákona a toho, o toho všetkého o čo sa žaloba opiera.  

P.S.:

Ku cti právneho zástupcu žalovanej strany, ktorý vystupoval na súde, a ktorý bol na rozdiel od zástupcu s ktorým som komunikoval cez e-maily slušný, slúži, že si za žalovanú stranu neuplatňoval voči mne náhradu trov konania.  

Pridávam ešte foto, ako vyzerala sedačka po 4 a pol roku:

 A takto, viď nižšie, vyzerá sedačka dnes, po 5 a pol roku: 

Marcel Burkert

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Strojca teórie o konci dejín: Stále nevidím lepší systém ako liberálna demokracia

Hlavná myšlienka konca dejín platí dodnes, hovorí americký politológ.

Milujú ho aj v Holandsku i Anglicku. Kto je Christian Eriksen?

Štyrikrát sa stal najlepším futbalistom Dánska.

KOMENTÁR MATÚŠA KRČMÁRIKA

Dejiny sa neskončili, v inej podobe sa znova rozbiehajú naplno (komentár)

Kazateľ konca dejín si za ideou stojí.


Už ste čítali?