JUDr. Kaliňák asi nepozná zákaz retroaktivity

Autor: Stop alibizmu | 6.7.2012 o 7:10 | (upravené 29.10.2015 o 14:30) Karma článku: 14,49 | Prečítané:  9324x

Zákaz retroaktivity je jeden zo základných právnych princípov demokratickej spoločnosti zaručujúci právnu istotu. Retroaktivita sa pripúšťa len v trestnom práve v rámci princípu prospešnosti. 

Neprípustnosť retroaktivity sa dnes snaží zrušiť minister vnútra, aj keď to nerobí priamo. V kasičke ministerstva, ktorú ani on v r. 2006 - 2010 príliš nešanoval, lebo vykrmoval neefektívne štruktúry, zlatými padákmi, opravujem príplatkami za riadenie uplácal policajných funkcionárov, nedohliadol na zmanipulované tendre, a pod., teraz chýbajú peniažky a kto iný si to má vyžrať ak nie policajní výsluhoví dôchodcovia, vďačný to terč?

Tento článok nie je o opodstatnenosti/neopodstatnenosti výsluhových dôchodkov. To je na iný článok. Tento je o poukázaní na to, ako sa pán minister vnútra snaží obísť zákaz retroaktivity, čo môže byť nebezpečným precedensom, ak mu jeho plán vyjde.

Dnes sú to výsluhoví dôchodcovia, zajtra to ale môže byť niekto iný. Samozrejme, minister sa bude brániť, že o spätnú účinnosť v jeho pláne nejde, maximálne tak o nepravú, povolenú. Som toho názoru, že ide o pravú klasickú spätnú účinnosť,  lebo zmeny sa nebudú týkať len nových policajtov, ale aj starých a tých čo už sú na výsluhovom dôchodku, ktorí by do neho možno neodišli trebárs vo veku 55 rokov, ale až vo veku 62 rokov, aby sa vyhli tomu, čo na nich teraz chystá minister - 10% odvod z dôchodkov. Oni to však dopredu nevedeli, že pravidlá budú môcť byť zmenené takto za pochodu. Ak by to vedeli, mnohí z nich by do dôchodku šli neskôr. Keďže to nemohli vedieť, využili to, čo im zákon umožňoval a garantoval.

Podobá sa to na nedodržanie zmluvy, mení sa niečo na čom sa raz dohodlo a bolo to uzákonené. Daný zákon totiž nič nehovorí o tom, že výška dôchodku sa môže časom meniť nadol. A o to v podstate ide v Kaliňákovom návrhu. 

Daný zákon nepripúšťal a nepripúšťa výnimky a zmeny, ktoré teraz plánuje zaviesť minister. Ak sa niečo mení takýmto spôsobom ide podľa môjho názoru o spochybnenie nášho právneho systému. Potom je už v tejto krajine možné skutočne všetko.

Navyše v návrhu ministra je aj prvok diskriminácie. Lebo jeho opatrenie nepostihuje všetkých, ktorí sú v systéme, rovnakým dielom, ako bude uvedené nižšie.   

Jediným čistým riešením, aj keď sa táto veta asi nebude páčiť tým starobným a výsluhovým dôchodcom, ktorí pracujú vo verejnej správe, je podľa môjho názoru to riešenie, ktoré navrhovala bývalá vláda: Nikto nemôže od verejnej správy, resp. štátu poberať plat a súčasne starobný alebo výsluhový dôchodok. A ak, tak jedine za presne stanovených podmienok, napr. dané pracovné miesto sa nevie obsadiť iným spôsobom.   

PLÁN „A" ZLYHAL

P. Kaliňák asi zistil, že pôvodný plán: zdaniť 20%-nou daňou výsluhové dôchodky, akonáhle sa bývalý policajt zamestná, by bolo na dlhé paže. Za prvé, museli by sa potom zdaniť aj starobné a invalidné dôchodky u tých, ktorí pracujú. V opačnom prípade by mohlo ísť o nerovnocenný prístup až diskrimináciu, čo by bolo v kolízii s Ústavou SR. A hlavne: výsluhový dôchodok je dôchodok a nie príjem a teda ho v žiadnom prípade, ani keď jeho poberateľ pracuje, nemožno zdaniť ako daň z príjmu; aj keby sa toto zdanenie oficiálne volalo inak. Nehovoriac o tom, že jeden príjem by bol takto nepriamo zdanený hneď dva krát: raz cez tento príjem samotný a druhý krát cez výsluhový dôchodok. To by sa potom podľa tejto logiky mohli zdaňovať všetky dôchodky aj keby ich poberatelia nepracovali, lebo svojim spôsobom aj dôchodok je príjem; len sa volá dôchodok. A to by už bola silná káva.

PRETO JE TU PLÁN „B":

Ten znie 10%-ný odvod z každého výsluhového dôchodku, ak jeho poberateľ má menej ako 62 rokov, bez ohľadu na to či pracuje alebo nie, a 2%-ný odvod z každého platu aktívneho policajta na osobitný účet ministerstva. S očakávaním, že výsluhoví dôchodcovia tomu ešte budú radi, lebo 10% je menej ako pävodne plánovaných 20% pre tých, čo sú zamestnaní. Dajme nabok reči, že za tú čiastku výsluhoví dôchodcovia budú môcť využívať nadštandardné nemocnice MV SR a využívať raz za rok rekreáciu v nejakom rekreačnom zariadení ministerstva, lebo na spomínané výhody majú dôchodcovia nárok viac menej aj tak. A okrem toho, mnohí tieto veci aj ak nevyužívajú, aj keď môžu. Kompromisom by mohlo byť, ak tých 10% by platili len tí, ktorí majú záujem o nové služby a produkty, na ktoré doteraz nemali nárok.

Podobne ako nemohol byť 2 krát zdanený príjem u výsluhových alebo aj starobných dôchodcov, ak sú zamestnaní, tak nemôžu byť v právnom štáte z jedného dôchodku platené napr. zdravotné odvody v podstate dva krát a to: cez nový odvod a ten ktorý už je dávno zabezpečený iným spôsobom.

Pán Kaliňák teraz potrebuje naplniť kasu, ku ktorej vyprázdneniu dopomohol nemalou mierou aj on a to šafárením, ktoré dopustil alebo aj sám režíroval. A pritom vláda ktorej bol 4 roky členom dokázala Slovensko zadlžiť bezkonkurenčne rekordným deficitom štátneho rozpočtu. Kde sú pre pána kráľa tie peniaze?! Samozrejme že na ministerstve chýbajú peniaze! Veď sa tam nimi mrhalo a mrhá. Viď. niektoré články aj na tomto blogu. To nie je len v tom, že za poslednej pravicovej vlády odišlo zo zboru mnoho policajtov, ako sa to snaží bagatelizovať minister. Mimochodom, možno väčšina z nich odišla práve preto, lebo mali obavu, že pravicová vláda na nich bude uplatňovať negatívnu spätná účinnosť. Paradoxne k tomu siaha tá ľavicová vláda, ktorá sľubovala istoty.

Od nového roku má byť tento nový "odvod" 10%. O dva roky to už môže byť 15%, o tri 20.... Kde je strop?

POZASTAVENIE VALORIZÁCIE

Minister hovorí, že sa pozastaví nie len valorizácia výsluhových dôchodkov, ale zrejme aj valorizácia platov u aktívnych policajtov. Ale slovíčko ZREJME, sú len zrejme zadné dvierka aby sa výsluhoví dôchodcovia necítili, aspoň prozatím, diskriminovaní,  že finančnú dieru na ministerstve budú plátať len oni, aj keď si riadne počas služby platili odvody. Že si to napokon zlíznu asi len výsluhoví dôchodcovia vyplýva zo slov ministra, ktorý povedal, že zastavenú valorizáciu platov u aktívnych policajtov, ak k nej dôjde, sa bude snažiť kompenzovať odmenami. Teda znova ide o niečo, čo hraničí alebo je diskrimináciou, aj keď nechcem veci dramatizovať porovnávaním s diskrimináciou závažnejšieho charakteru. Aktívni policajti svoje dostanú, aj keď "len" cez odmeny, výsluhoví nie. Navyše, na rozdiel od aktívnych, budú platiť do rozpočtu ministerstva mesačne 10-timi percentami oproti 2 %-tám.

Je pochopiteľné, že drvivá väčšina najmä pravicovo orientovaných voličov, bude oceňovať retroaktívnu aktivitu p. Kaliňáka, treba ale vidieť aj druhú stránku veci - potieranie jedného zo základných právnych princípov. Toto nie je systémové riešenie, ale riešenie Hurá systémom, ktorý väčšinou nemá dlhé trvanie a navyše má často krát opačný efekt. Ak to nejaké združenie bývalých policajtov dá na súd, s veľkou pravdepodobnosťou vyhrá a mešec ministerstva bude ešte o trochu prázdnejší.  

POSTREHY a NÁVRHY STARÉHO BÝVALÉHO POLICAJTA, ktorý námet na článok zaslal:

Vo všeobecnosti by som nemal námietky voči solidarite, ak v mešci ministerstva vnútra, z ktorého sú vyplácané aj výsluhové dôchodky, z racionálnych príčin chýbajú peniaze. Ale:

  • nech túto solidaritu rovnakým percentom ako výsluhoví policajní dôchodcovia znášajú aj aktívni policajti, a nie že dôchodcovia budú platiť z dôchodkov solidárnych 10% a aktívni policajti z platov len 2%-tá, ktoré sa im aj tak vrátia späť cez odmeny, ako sa to aj ministrom plánuje,
  • a taktiež nech sa na tej solidarite spolupodieľajú aj tí, ktorí vytvorili, živili, ďalej rozvíjali a aj rozvíjajú neefektívne štruktúry polície. (Nech pán minister zavedú jeden nezávislý špecializovaný tím, stačí s jedným auditorom, a budú sa diviť, koľko sa na ministerstve prehajdákava. Aj jeho prispením).

Inak nie."

„Ja a koniec koncov veľa odídených sa právom cítime takýmto postupom ukrivdení. Ja som v polícii odkrútil 32 rokov. Odchádzal som podľa vtedy platného zákona a nechápem, prečo by som mal byť na, podľa mňa, zaslúženom dôchodku ukrátený čo i len o percento. To, že nejakí nezodpovední hajzlí... na ministerstve vnútra šafárili alebo šafária neprijateľným spôsobom s peniazmi za to ja mám znášať následky? Ja som poctivo celé roky odvádzal odvody do svojho dôchodkového zabezpečenia.

Tak prečo dieru v rozpočte ministerstva mám v prvom rade znášať ja a mne podobní?"

„Okrem polície som nikdy inde nebol. Po odchode som zistil, že vzhľadom na vek a minulú prax som vlastne v nejakej, aspoň ako tak dôstojnej práci, vzhľadom k môjmu vzdelaniu, nepoužiteľný. Dnes aj ľudia s riadnym vzdelaním a praxou a samo aj vekom, si ťažko hľadajú prácu. Ak mi Kaliňák z výsluhového dôchodku, ktorý mimochodom nie je tak veľký ako si to možno mnohí myslia, vezme 10%, prežijem. Horšie to bude ak sa výsluhové dôchodky valorizačne zmrazia, alebo budú valorizované len z času na čas a postupne sa tým zdeformujú a tak tí, čo v priebehu pár rokov nezomrú..., na tom budú stále horšie a horšie. Netreba zabúdať, že mnohé výsluhové dôchodky, najmä pred platovou reformou polície, sú pomerne dosť nízke a len o čosi vyššie než starobné dôchodky. Tí ľudia majú minimálnu šancu sa zamestnať, navyše na nich mnohí pozerajú ako na triednych nepriateľov."

„Mnoho ľudí vyčítavo pozeralo alebo ešte pozerá na výsluhových dôchodcov resp. na možnosť po 15 rokoch poberať výsluhové dôchodky. (Zákon to teraz mení a stanovuje túto hranicu na 25 rokov). Ale málo kto z týchto ľudí si uvedomí, že po 15 rokoch len zanedbateľné percento oprávnených túto možnosť využívalo, lebo sa im to neoplatilo. A ešte menej ľudí vie, že aj samotní starí výsluhoví dôchodcovia, ktorí slúžili desiatky rokov, nikdy nepochopili prečo v novom, resp. po revolučnom zákone, po r. 1989, múdre hlavy zaviedli nárok na výsluhový dôchodok a odchodné už po 15 rokoch. To nemali ani nemajú ani ďaleko bohatšie štáty. Týmto sa u nás chceli zahojiť rany bývalým ŠTBákom, ktorých bolo požehnane a tak isto aj hraničiarom. Tým dokonca rátali jeden odslúžený rok na čiare za dva. Môže sa dnes niekto čudovať, že mnohí príslušníci (aj keď ich nebola väčšina) polície, väzenskej a justičnej stráže, colnej správy, hasičského zboru a horskej služby využívali možnosť získať výsluhový dôchodok po 15 rokoch, teda možnosť, ktorú pre nich schválili politici bez toho, aby ich o to dotyční príslušníci žiadali? Využívali len systém, ktorý vymysleli politici, ktorí aj keď si to možno neskôr uvedomili, že to nie je správe, nemali sa k činu to zmeniť. To ale je problém politikov, nie výsluhových dôchodcov, ktorí k daným zložkám predpokladám poväčšine nenastupovali s vedomím, že po 15 rokoch budú mať takú možnosť. Mnohí z nich stratili ilúzie o službe občanom, s ktorými k týmto zložkám nastupovali, a tak sa rozhodli odísť a hľadať si zmysluplnejšie pole pôsobnosti."

„Pýtam sa, toto čo ide zavádzať teraz Smer, toto sú tie istoty ktoré sľuboval pred voľbami? Možno jedna jediná istota, ktorá zatiaľ v tomto štáte platila bola právna istota, ktorá zabezpečovala zákaz retroaktivity. Ak sa ju Kaliňákovi a Smeru podarí zrušiť v tomto jednom prípade, môže to byť spúšťačom pre iné retroaktivity."

„Mimochodom, p. Kaliňák potierajú vlastné slová. Pamätám si na jeho slová, keď ešte bol pred rokom a pol v opozícii a kritizoval návrh vtedajšej koalície, ku ktorému sa ale teraz hlási pomaly ako ku svojmu: Išlo o posunutie hranice nárokovateľnosti výsluhových dôchodkov nie po 15 rokoch, ale po 25 rokoch. Vtedy „z princípu" (straníckeho?) tvrdil, že dôjde k deformácii práva, lebo ak napr. budú v službe spolu dvaja policajti ktorí budú musieť ísť na zákrok, tak ten služobne o rok mladší policajt (ktorý by mal nárok na výsluhový dôchodok „až" po 25-tich rokoch, na rozdiel od toho staršieho, s nárokom po 15 rokoch) by mohol povedať: Keďže ty si sociálne zvýhodnený oproti mne, aj keď slúžiš len o rok dlhšie, choď si na zákrok sám..."

„Takto „principiálny" boli p. Kaliňák v opozícii. Pritom v tomto prípade by o žiadnu neprávosť nemohlo ísť, lebo návrh vtedajšej koalície nepočítal so spätnou účinnosťou a ak by sa novému uchádzačovi o prácu v polícii nové podmienky nepáčili, nemusel by do zboru vstupovať."

„Nehovoriac o tom, že keď ešte boli p. Kaliňák prvý krát ministrom tak spolu s Ficom garantovali policajným odborárom, že ak vyhrajú voľby aj v r. 2010 tak sociálne zabezpečenie policajtov zostane na 100% zachované..."

"Počítam s tým, že väčšina kritikov Smeru bude pri tomto návrhu Smeru prvý krát v živote tlieskať. Ale aj taký je život."

Za OZ Marcel Burkert 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Kto v skutočnosti volí populistov a extrémistov, prečo to tak je a čo sa s tým dá robiť

Príklady z regiónov ukazujú, ako sa dá riešiť problém vylúčení.

DNES PÍŠE RÓBERT BIELIK

K múdrej voľbe stačí aj sedliacky rozum

Nepotrebujeme sociologické alebo politologické vzdelanie.


Už ste čítali?